1. Ηλεκτροτεχνία -δύο τόμοι- (1916 – 17)
  2. Ηλεκτροτεχνία -δύο τόμοι- (1916 – 17)
  3. Εγχειρίδιον ηλεκτρομηχανικού (1920)
  4. Στοιχεία ασυρμάτου τηλεγράφου (1922)
  5. Μαθήματα Ηλεκτρισμού Σχολής Ν. Δοκίμων (1922 – 1924)
  6. Μαθήματα Ηλεκτρισμού Σχολής Ν. Δοκίμων (1922 – 1924)
  7. Θεωρία ασυρμάτου τηλεγράφου (1923)
  8. Ασύρματος τηλεγραφία συνεχών κυμάτων (1930)
  9. Ασύρματος τηλεγραφία συνεχών κυμάτων (1930)