Α7. Συμμετοχή της Ελλάδος στον Α’ Π. Πόλεμο κάτω από εντατικούς διωγμούς 1917-1919

2021-06-24T10:49:55+00:00Αυτοβιογραφία, Βαλκανικοί πόλεμοι & Α' Παγκόσμιος Πόλεμος|

Ο Γρηγόριος Μεζεβίρης διηγείται: «Η επαναστατική Κυβέρνηση που εγκαταστάθηκε στην Αθήνα [βλέπε: Αρχή προβλημάτων – Εθνικός διχασμός ...

Α6. Αρχή προβλημάτων – Εθνικός διχασμός 1915-1917

2021-06-24T10:38:01+00:00Αυτοβιογραφία, Βαλκανικοί πόλεμοι & Α' Παγκόσμιος Πόλεμος|

Με την είσοδο της Τουρκίας στον πόλεμο άρχισαν να εμφανίζονται μερικές σποραδικές περιπτώσεις ανάμιξής μας. ...

Α5. Περίοδος εργασίας & ηρεμίας – Ευτυχισμένες ημέρες 1913-1915

2021-08-28T16:53:48+00:00Αυτοβιογραφία, Βαλκανικοί πόλεμοι & Α' Παγκόσμιος Πόλεμος|

Ο Γρηγόριος Μεζεβίρης διηγείται: «Η περίοδος που μεσολάβησε από τη λήξη των Βαλκανικών Πολέμων μέχρι ...

Α4. Ο Ναυτικός Αγώνας στη στεριά: Μάιος – Σεπτέμβριος 1913

2021-06-24T10:22:22+00:00Αυτοβιογραφία, Βαλκανικοί πόλεμοι & Α' Παγκόσμιος Πόλεμος|

Με την προοπτική της σύρραξης με τους Βούλγαρους και επειδή, ελλείψει αντίπαλου Ναυτικού, η συμβολή ...

Α3. Βαλκανικοί Πόλεμοι – Ημέρες Δόξας. Μέρος Β’ :Δεκέμβριος 1912-Μάρτιος 1913

2021-06-24T10:15:15+00:00Αυτοβιογραφία, Βαλκανικοί πόλεμοι & Α' Παγκόσμιος Πόλεμος|

Ο Γρηγόριος Μεζεβίρης διηγείται: «Μετά την ναυμαχία της Έλλης [βλέπε: «Βαλκανικοί Πόλεμοι – Ημέρες Δόξας Α’ Μέρος»], ...

Α2. Βαλκανικοί Πόλεμοι – Ημέρες Δόξας. Μέρος Α’ : Οκτώβριος – Δεκέμβριος 1912

2021-07-28T08:52:10+00:00Αυτοβιογραφία, Βαλκανικοί πόλεμοι & Α' Παγκόσμιος Πόλεμος|

«Με την δύναμιν του Θεού, τας ευχάς του Βασιλέως μας  και εν ονόματι του δικαίου, ...

Α1. Τα Πρώτα βήματα στο Ναυτικό 1906- 1912

2021-10-19T09:21:02+00:00Αυτοβιογραφία, Βαλκανικοί πόλεμοι & Α' Παγκόσμιος Πόλεμος|

Τον Σεπτέμβριο του 1906 ο Γρηγόριος Μεζεβίρης, έχοντας πετύχει πρώτος στις εισαγωγικές εξετάσεις, κατατάσσονταν στη ...

Go to Top