Α7. Συμμετοχή της Ελλάδος στον Α’ Π. Πόλεμο κάτω από εντατικούς διωγμούς 1917-1919

2021-06-24T10:49:55+00:00Χωρίς κατηγορία|

Ο Γρηγόριος Μεζεβίρης διηγείται: «Η επαναστατική Κυβέρνηση που εγκαταστάθηκε στην Αθήνα [βλέπε: Αρχή προβλημάτων – Εθνικός διχασμός ...

Α4. Ο Ναυτικός Αγώνας στη στεριά: Μάιος – Σεπτέμβριος 1913

2021-06-24T10:22:22+00:00Βαλκανικοί πόλεμοι & Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, Βαλκανικοί πόλεμοι & Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, Βαλκανικοί πόλεμοι & Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, Βαλκανικοί πόλεμοι & Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, Βαλκανικοί πόλεμοι & Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, Βαλκανικοί πόλεμοι & Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, Βαλκανικοί πόλεμοι & Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, Βαλκανικοί πόλεμοι & Α' Παγκόσμιος Πόλεμος|

Με την προοπτική της σύρραξης με τους Βούλγαρους και επειδή, ελλείψει αντίπαλου Ναυτικού, η συμβολή ...

Α3. Βαλκανικοί Πόλεμοι – Ημέρες Δόξας. Μέρος Β’ :Δεκέμβριος 1912-Μάρτιος 1913

2021-06-24T10:15:15+00:00Χωρίς κατηγορία|

Ο Γρηγόριος Μεζεβίρης διηγείται: «Μετά την ναυμαχία της Έλλης [βλέπε: «Βαλκανικοί Πόλεμοι – Ημέρες Δόξας Α’ Μέρος»], ...

Α1. Τα Πρώτα βήματα στο Ναυτικό 1906- 1912

2021-10-19T09:21:02+00:00Αυτοβιογραφία, Αυτοβιογραφία, Αυτοβιογραφία, Αυτοβιογραφία, Αυτοβιογραφία, Αυτοβιογραφία, Αυτοβιογραφία|

Τον Σεπτέμβριο του 1906 ο Γρηγόριος Μεζεβίρης, έχοντας πετύχει πρώτος στις εισαγωγικές εξετάσεις, κατατάσσονταν στη ...

Go to Top