ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΕΖΕΒΙΡΗΣ
Αυτοβιογραφία (1906-1949)
Πίνακας Περιεχομένων
(πηγή: Γ. Μεζεβίρη  Αντιναυάρχου ε.α.,
"Τέσσαρες δεκαετίες εις την Υπηρεσίαν του Β. Ναυτικού",
Αθήναι 1971)
Α.  ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ & Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ:  

Α1. Τα πρώτα χρόνια στο Ναυτικό 1906- 1912

Α2. Βαλκανικοί Πόλεμοι - Ημέρες Δόξας. Μέρος Α' : Οκτώβριος- Δεκέμβριος 1912

Α3. Βαλκανικοί Πόλεμοι - Ημέρες Δόξας. Μέρος Β' :Δεκέμβριος 1912-Μάρτιος 1913

Α4. Ο Ναυτικός Αγώνας στη στεριά : Μάιος- Σεπτέμβριος 1913

Α5. Περίοδος εργασίας & ηρεμίας - Ευτυχισμένες ημέρες 1913-1915

Α6. Αρχή προβλημάτων - Εθνικός διχασμός 1915-1917

Α7. Συμμετοχή της Ελλάδος στον Α' Π. Πόλεμο κάτω από εντατικούς διωγμούς 1917-1919

Β.  ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ:

Β1. Από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο στην Μικρασιατική καταστροφή 1919-1921

Β2. Μικρασιατική καταστροφή, Επανάσταση, Αντεπανάσταση 1921-1923

Β3. Εγκατάσταση Δημοκρατίας - Σειρά κινημάτων 1924-1925

Β4. Ναυτικός Ακόλουθος στο Παρίσι 1925-1928

Β5. Τετραετία σχετικής ηρεμίας 1928 - 1932

Β6. Νέες πολιτικές ανωμαλίες - Το κίνημα του 1933.  Μέρος Α'

Β7. Νέες πολιτικές ανωμαλίες Μέρος Β' 1933- 1935

Β8. Κίνημα της 1ης Μαρτίου 1935 - Εμφύλιος πόλεμος

Β9. Οι συνέπειες του κινήματος της 1ης Μαρτίου 1935

Β10.Τα επακόλουθα του κινήματος του 1935- Ανατροπή πολιτεύματος

Β11.Η Δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936


Γ.  Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ και τα ΜΕΘΕΟΡΤΙΑ:

Γ1. Η Ελλάδα θωρακίζεται- Η προετοιμασία των Οχυρών 1938- 1939

Γ2. Η προπολεμική περίοδο στον Στόλο 1939-1940

Γ3. Οι τορπιλισμός της ΕΛΛΗΣ - το Ναυτικό επί ποδός πολέμου 1940

Γ4. Η Ιταλική Επίθεση - Νέες ημέρες Δόξας. Μέρος Α': Οκτώβριος-Νοέμβριος 1940

Γ5. Η Ιταλική Επίθεση - Νέες ημέρες Δόξας. Μέρος Β': Νοέμβριος 1940 -Μάρτιος 1941

Γ6. Η μεταφορά του Χρυσού της Τράπεζας της Ελλάδος- Μάρτιος 1941

Γ7. Οι ναυτικές Επιχειρήσεις του Μαρτίου 1941

Γ8. Το χρονικό της βύθισης της ΥΔΡΑΣ στις 22 Απριλίου 1941

Γ9. Η Διαφυγή στην Αίγυπτο: 16 Φεβρουαρίου - 3 Μαρτίου 1943

Γ10. Το Ναυτικό στη Μέση Ανατολή- Η αναταραχή: Μάρτιος 1943- Μάρτιος 1944

Γ11. Αποστολή στο Λονδίνο για παραχώρηση πλοίων στο Ναυτικό: Αυγ.1943- Ιαν. 1944

Γ12. Το Ναυτικό στη Μέση Ανατολή- Η Στάση: Απρίλιος 1944

Γ13. Η Ανασυγκρότηση του Β.Ναυτικού: Απρίλιος - Οκτώβριος 1944

Γ14. Επάνοδος στη Πατρίδα: Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1944

Γ15. Τα πρώτα χρόνια μετά την Απελευθέρωση: 1945-1946

Γ16. Το Ναυτικό κατά τον Εμφύλιο Πόλεμο: 1946-1947

Γ17. Το τέλος μιας μακράς και λαμπρής σταδιοδρομίας: 1947- 1949